Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 24. díl (Švehlova sokolovna)

Švehlova sokolovna – v ulici U Branek čp. 674 – jde o funkcionalisticky pojatý projekt architekta Ladislava Machoně (1888 - 1973). Stavitelé byli Václav Pospíšil a společník arch. František Tumpach. Práce prováděla firma Ing. Podhajský z Hostivaře. Základní kámen byl položen dne 28. října 1931 a dne 15. května 1932 byla slavnostně otevřena velká moderní sokolovna s kinosálem. Celkový náklad včetně vybavení dosáhl asi 2 milionů Kč. Po smrti Antonína Švehly v prosinci 1933 nesla jeho jméno. Pojmenování nepřežilo poválečný režim, ale dnes se k němu sokolové opět vrátili. Kromě památkově chráněné budovy patří mezi unikáty i ručně psané Stanovy sokola, podepsané Antonínem Švehlou st., které byly sepsány dne 1. listopadu 1869. Jsou tedy „první mezi zakládajícími jednotami v Českých zemích za c. k. Rakouska za císaře Františka Josefa Habsburského“. Od konce 90. let 20. století procházela sokolovna postupnou rekonstrukcí a vracel se jí původní vzhled, architektonická jednoduchost a krása. Od roku 1995 byla činnost TJ Sokol Hostivař již poněkolikáté znovuobnovena. V současné době opět funguje divadelní sál s původním velkým jevištěm a pestrým, kulturně společenským programem, Loutkové divadélko Frydolín, Mateřské centrum Frydolínek, výstavní Galerie V chodbě a samozřejmě tělocvična s širokou nabídkou sportovních aktivit.

28. 10. 1931 položení základního kamene

1931 výstavba sokolovny

1932 otevření sokolovny

1932 sokolovna ze strany

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti