Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři - 3. díl (Fara)

Nejstarší zpráva o faře v Hostivaři je z roku 1352. Po znovuobnovení farnosti v roce 1702 byla nejprve fara zřízena v čp. 36. Přesto je současný objekt čp. 21 zmiňován již v 2. polovině 16. století. V prvním patře jsou tři místnosti s malovanými stropy barokního původu. V prostorách fary a farní zahrady probíhá čilý kulturní život nejen pro farníky.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti