Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 7. díl (Fresky)

V květnu 2007 byly v rámci restaurátorského průzkumu interiéru kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Domkářské ulici, na klenbě apsidy, objeveny první části nástěnných maleb. Soubor unikátních maleb, odkrytých následně v letech 2008 a 2009, je vzácně kompletní a vysoce hodnotný nález. Vrcholí zobrazením trůnícího Krista Slitovného v mandorle, zvaného Maiestas Domini. Kolem něj jsou umístěny symboly čtyř evangelistů a mnoho dalších postav.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti