Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Slavnostní znovuodhalení sochy Antonína Švehly

Starosta MČ Praha 15, pan Milan Wenzl a za Společnost Antonína Švehly p. František Čihák, se zúčastnili v sobotu 21. 10. 2017 slavnostního znovuodhalení sochy Antonína Švehly u památníku obětem 1. světové války se sousoším  T.G. Masaryka a A. Švehly v Ostravě – Staré Bělé za účasti starosty Staré Bělé  RNDr. Mojmíra Krejčíčka a primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti